Regulamin sprzedaży

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży Biletów, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady sprzedaży biletów na stronie chiketto.pl 

2. Operatorem strony i podmiotem sprzedającym bilety jest Fundacja Ikigai, z siedzibą przy ul. Rzecznej 11, 37-700 Przemyśl, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000809073, posługująca się numerem NIP 7952556613. 

3. Zapoznanie się z regulaminem sprzedaży biletów, nie zwalnia z obowiązku zapoznania się z regulaminem konwentu dostępnego na stronie Operatora pod adresem https://chiketto.pl/regulamin-animecon/ . W kwestiach nie uwzględnionych w regulaminie sprzedaży obowiązują zapisy regulaminu konwentu AnimeCon bądź przepisy prawa polskiego. 

§ 2. 

Przedmiot sprzedaży oraz sposób dostarczenia 

 1. Na stronie internetowej chiketto.pl można zakupić bilety upowarzniające do uczestnictwa w wydarzeniu AnimeCon Spring 2023 oraz atrakcji z nim związanych.  Konwent jest wydarzeniem edukacyjnym, szkoleniowym, naukowym i oświatowym, w pewnych względach hobbystycznym. Celem Konwentu jest przede wszystkim szerzenie wśród jego uczestników wiedzy z zakresu kultury japońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem nurtu anime. 
 2. Zakupione bilety zostaną dostarczone drogą elektroniczną, po potwierdzeniu procesu płatności, na adres email podany w procesie sprzedaży. 

§ 3. 

Dostępne metody płatności 

 1. Za bilet można zapłacić za pośrednictwem operatorów płatności takich jak:
  1. PayPro S.A.
  2. Stripe 

§ 3. 

Polityka zwrotów i reklamacji 

 1. Uczestnikowi przysługuje zwrot zapłaconej ceny biletu w przypadku:
  1. zmiany czasu lub miejsca wydarzenia AnimeCon.
  2. Odmowy wyrażenia zgody na zmianę regulaminu 
 2. Zwrot środków pieniężnych za bilet następuje w taki sam sposób, w jaki Uczestnik dokonał zapłaty — chyba że Uczestnik wybierze inny, dogodny dla siebie sposób zwrotu płatności.  
 3. Pełna procedurę reklamacyjną opisuje § 12. Regulaminu Konwentu