Regulamin – Konkurs na konsolę Nintendo Switch

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem niniejszego konkursu, zwanego dalej: Konkursem, jest Fundacja Ikigai, z siedzibą przy ul. Rzecznej 11, 37-700 Przemyśl, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000809073, posługująca się numerem NIP 7952556613. 

2. Konkurs trwać będzie w dniach od 10 maja do 27 października 2023 i będzie realizowany z wykorzystaniem serwisu społecznościowego Facebook i Instagram.

3. Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 13. roku życia, posiadających przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zwanych dalej: Uczestnikami.

4.Zwycięzca zostanie wybrany przez Fundacje Ikigai. Konkurs polega na nagrodzeniu jednego uczestnika nagrodą

  • Konsola Nintendo Switch wraz z grą 

5. Portal Facebook ani Instagram nie jest organizatorem ani sponsorem tego konkursu. Każdy uczestnik w pełni zwalnia serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z tym konkursem.

II. ZASADY KONKURSU

6. Do wygrania w konkursie jest:

  • Konsola Nintendo Switch 

7. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które mają zakupiony dowolny bilet wstępu na konwent AnimeCon Summer 2023, bądź zakupią go do dnia zakończenia konkursu, czyli 27 czerwca 2023. 

7. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi napisać komentarz pod ogłoszeniem konkursowym na facebookowym fanpage’u, bądź profilu Instagramowym z odpowiedzią na pytanie:

“Dlaczego chcesz pojechać na AnimeCon Summer 2023?” 

Nagrodzony zostanie najciekawszy i najbardziej kreatywny komentarz wybrany przez Fundację Ikigai.

8. Zwycięzca zostanie ogłoszony 1 lipca 2023 roku na konkursie Cosplay odbywającego się podczas konwentu AnimeCon Summer 2023, oraz na facebookowym fanpage’u AnimeCon.

9. Jeśli zwycięzca nie odbierze nagrody najpóźniej w terminie 14 dni od od ogłoszenia wygranej, jego nagroda przepada.

III. DANE OSOBOWE

10. Uczestnicy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zdobytych podczas udziału w konkursie przez Fundacja Ikigai, z siedzibą przy ul. Rzecznej 11, 37-700 Przemyśl, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000809073, posługująca się numerem NIP 7952556613. W celu prawidłowej realizacji Konkursu oraz dla wydania Nagród w Konkursie. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym do żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednak jest warunkiem koniecznym udziału w Konkursie.

IV. POSTANOWIENIA POZOSTAŁE

11. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do regulaminu Konkursu.

12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn.